Massage bij kanker

Steeds meer mensen krijgen zelf of in hun directe omgeving
te maken met kanker.

Als deze ziekte je treft kom je terecht in een periode met veel
onderzoeken en therapieën, die hun sporen nalaten.
Je krijgt heel wat te verwerken, zowel lichamelijk als emotioneel.

De aandacht voor je lichaam staat vooral in het teken van de ziekte.
Aanraking is in deze periode vaak alleen gericht op de behandeling,
het bloed prikken, de infusen die worden aangelegd, enzovoort. 

Een fijne en vooral veilige massage kan er voor zorgen, dat je een
moment kunt ontspannen en weer even het lichaam op een prettige
manier ervaart.
De massage heeft geen therapeutisch doel, maar geeft een prettige 
ontspanning. Dit kan angst, pijn, stress, slapeloosheid en vermoeidheid verminderen.
Het is bekend dat een ontspannen massage bijdraagt aan het bevorderen van het immuunsysteem.

De massage kan zowel in de behandelfase als daarna worden gegeven.
Inge Thijssen heeft de specialisatie “Massage bij Kanker” gevolgd bij Helder en Kadira. Tijdens deze opleiding wordt uitvoerig aandacht besteed aan de diverse kankersoorten, behandelmethodes en hun bijwerkingen. Deze kennis is van groot
belang voor het kunnen aanbieden van een veilige op de persoon afgestemde massage.
Op de oncologie-afdeling van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten heeft zij haar stage gedaan.

Inge Thijssen is aangesloten bij het Landelijke Netwerk van Massage bij Kanker.

Onder de naam Be-leef! verzorgt zij samen met Linda Vink van Beaulinda en Regina van der Sluis van Moments fotografie een gratis VERWENDAG voor mensen die in aanraking zijn gekomen met kanker. Deze dag was dit jaar op 1 juli. 

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/BeleefWeststellingwerf

Voor een impressie van Massage bij Kanker zie: